Page Header Bg

2024 e-Defter Berat Yükleme Süreleri Güncellendi(21.05.2024)

2024 e-Defter Berat Yükleme Süreleri Güncellendi(21.05.2024)

2024 e-Defter Berat Yükleme Süreleri Güncellendi(21.05.2024)

Gelir İdaresi Başkanlığı 21.05.2024 tarihinde yayınladığı tebliğ ile e-Defter Berat Yükleme sürelerinin güncellendiğini duyurdu. 2024 yılında ikinci kez belirlenen tarihleri görmek için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

İlgili tebliğde yapılan değişikliklere dair GİB açıklama notu aşağıdaki gibidir;

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU
Elektronik Defter Tebliğ
Elektronik defter uygulamasına ilişkin olarak uygulamanın başladığı dönemden itibaren ortaya çıkan bazı hususlara ilişkin düzenleme yapılması amacıyla, 21.05.2024 tarihli ve 32552 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:4) ile;

>e-Defter uygulamasına dâhil olmak zorunda olmasına rağmen uygulamaya dâhil olmayan mükelleflerin uygulamaya dâhil edilebilmesi,

>Elektronik defter ve berat dosyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı sistemlerine yüklenmesine ilişkin süreçlerin etkinleştirilmesi amacıyla defter ve berat dosyalarının oluşturulması, imzalanması/onaylanması ve Gelir İdaresi Başkanlığı sistemlerine yüklenmesine ilişkin sürelerde değişiklik yapılarak, aylık yükleme tercihinde bulunan mükellefler için ilgili olduğu ayı takip eden dördüncü ayın 10 uncu günü sonuna kadar, geçici vergi dönemleri bazında yükleme tercihinde bulunan mükellefler için ilgili olduğu geçici vergi dönemine ilişkin geçici vergi beyannamesinin verileceği ayı takip eden ayın 10 uncu günü sonuna kadar olacak şekilde yeni süre belirlenmesi ve bu kapsamda defter ve berat dosyalarının oluşturulma, imzalanma/onaylanma ve Başkanlık onaylı berat dosyalarının alınma sürelerinin gösterildiği tablonun güncellenmesi,

>Elektronik defter ve berat dosyalarının Gelir İdaresi Başkanlığından bu hususta izin alan özel entegratörlerin veya yazılım uyumluluk onayı verilen yazılım firmalarının ya da defter tutma hususunda 3568 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde yetki verilen meslek mensuplarının mali mührü ya da nitelikli elektronik sertifikası ile zaman damgalı olarak imzalanması/onaylanması ve bunlar tarafından Gelir İdaresi Başkanlığı sistemlerine yüklenebilmesi için verilecek olan muvafakatnamenin Dijital Vergi Dairesi üzerinden de verilebilmesi, hususlarına yönelik düzenlemeler yapılmıştır.

13/12/2011 tarihli ve 28141 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nin 2 nci bölümünde yapılan güncellemelerin orjinal halini incelemek için ilgili duyuruyu ziyaret edebilirsiniz.