Page Header Bg

2024 Yılı e-Defter Berat Yükleme Süreleri(25.03.2024)

2024 Yılı e-Defter Berat Yükleme Süreleri(25.03.2024)

2024 Yılı e-Defter Berat Yükleme Süreleri(25.03.2024)

e- Defter Berat süreleri her yıl olduğu gibi 2024 yılı için de revize edildi. Bu yıl için belirlenen tarihleri sizler için listeledik. Tüzel Kişiler(Kurumlar Vergisi Mükellefleri) e-Defter’lerini ve bu defterlerin beratlarını aşağıda belirtilen takvime göre oluşturmalıdır. Bu defterlerin beratlarını da belirtilen sürelerde GİB’e iletmelidir.

Aşağıdaki tablo; e-Defter’lerin oluşturulma ve imzalanma sürelerine aittir. Aynı zamanda Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemi’ne yüklenmesi gereken ‘Elektronik Defter Beratları’nın yüklenme süresini de göstermektedir.
Bu liste Kurumlar Vergisi Mükellefi olan tüzel kişileri kapsamaktadır.

Güncel Hali İle 2024 Yılı e-Defter Berat Yükleme Takvimi

e-Defter DönemiBerat Yükleme Son Günü
(Aylık Yükleme Tercihi)
Berat Yükleme Son Günü
(Geçici Vergi Dönemleri
3’er Aylık Yükleme Tercihi)
2024 Ocak Ayı30.04.2024 Salı Günü31.05.2024 Cuma Günü
2024 Şubat Ayı31.05.2024 Cuma Günü31.05.2024 Cuma Günü
2024 Mart Ayı01.07.2024 Pazartesi Günü31.05.2024 Cuma Günü
2024 Nisan Ayı31.07.2024 Çarşamba Günü02.09.2024 Pazartesi Günü
2024 Mayıs Ayı02.09.2024 Pazartesi Günü02.09.2024 Pazartesi Günü
2024 Haziran Ayı30.09.2024 Pazartesi Günü02.09.2024 Pazartesi Günü
2024 Temmuz Ayı31.10.2024 Perşembe Günü02.12.2024 Pazartesi Günü
2024 Ağustos Ayı02.12.2024 Pazartesi Günü02.12.2024 Pazartesi Günü
2024 Eylül Ayı31.12.2024 Salı Günü02.12.2024 Pazartesi Günü
2024 Ekim Ayı31.01.2025 Cuma Günü30.04.2025 Çarşamba Günü
2024 Kasım Ayı28.02.2025 Cuma Günü30.04.2025 Çarşamba Günü
2024 Aralık Ayı30.04.2025 Çarşamba Günü30.04.2025 Çarşamba Günü

Ayrıca 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 18. Maddesinde; “…Resmi tatil günleri süreye dahildir. Şu kadar ki, sürenin son günü resmi tatile rastlarsa tatili takip eden ilk iş gününün tatil saatinde biter…..” hükmü yer almaktadır.