Page Header Bg

2024 Yılı e-Defter Berat Yükleme Süreleri(25.03.2024)

2024 Yılı e-Defter Berat Yükleme Süreleri(25.03.2024)

2024 Yılı e-Defter Berat Yükleme Süreleri(25.03.2024)

e- Defter Berat süreleri her yıl olduğu gibi 2024 yılı için de revize edildi. Bu yıl için belirlenen tarihleri sizler için listeledik. Tüzel Kişiler(Kurumlar Vergisi Mükellefleri) e-Defter’lerini ve bu defterlerin beratlarını aşağıda belirtilen takvime göre oluşturmalıdır. Bu defterlerin beratlarını da belirtilen sürelerde GİB’e iletmelidir.

Aşağıdaki tablo; e-Defter’lerin oluşturulma ve imzalanma sürelerine aittir. Aynı zamanda Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemi’ne yüklenmesi gereken ‘Elektronik Defter Beratları’nın yüklenme süresini de göstermektedir.
Bu liste Kurumlar Vergisi Mükellefi olan tüzel kişileri kapsamaktadır.

Güncel Hali İle 2024 Yılı e-Defter Berat Yükleme Takvimi

(Tarihler 2024 Mayıs ayında güncellenen GİB tebliğine göre revize edilmiştir.)

e-Defter DönemiBerat Yükleme Son Günü
(Aylık Yükleme Tercihi)
Berat Yükleme Son Günü
(Geçici Vergi Dönemleri
3’er Aylık Yükleme Tercihi)
2024 Ocak Ayı10.05.2024 Cuma Günü10.06.2024 Pazartesi Günü
2024 Şubat Ayı10.06.2024 Pazartesi Günü10.06.2024 Pazartesi Günü
2024 Mart Ayı10.07.2024 Çarşamba Günü10.06.2024 Pazartesi Günü
2024 Nisan Ayı12.08.2024 Pazartesi Günü10.09.2024 Salı Günü
2024 Mayıs Ayı10.09.2024 Salı Günü10.09.2024 Salı Günü
2024 Haziran Ayı10.10.2024 Perşembe Günü10.09.2024 Salı Günü
2024 Temmuz Ayı11.11.2024 Pazartesi Günü10.12.2024 Salı Günü
2024 Ağustos Ayı10.12.2024 Salı Günü10.12.2024 Salı Günü
2024 Eylül Ayı10.01.2025 Cuma Günü10.12.2024 Salı Günü
2024 Ekim Ayı10.02.2025 Pazartesi Günü12.05.2025 Pazartesi Günü
2024 Kasım Ayı10.03.2025 Pazartesi Günü12.05.2025 Pazartesi Günü
2024 Aralık Ayı12.05.2025 Pazartesi Günü12.05.2025 Pazartesi Günü
2024 Yılı Aylık ve 3 Aylık e-Defter Berat Yükleme Süreleri

Ayrıca 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 18. Maddesinde; “…Resmi tatil günleri süreye dahildir. Şu kadar ki, sürenin son günü resmi tatile rastlarsa tatili takip eden ilk iş gününün tatil saatinde biter…..” hükmü yer almaktadır.