Page Header Bg

Elektrikli Araç Şarj Hizmeti Verenlere e-Fatura Zorunluluğu(12.10.2023)

Elektrikli Araç Şarj Hizmeti Verenlere e-Fatura Zorunluluğu(12.10.2023)

Elektrikli Araç Şarj Hizmeti Verenlere e-Fatura Zorunluluğu(12.10.2023)

Elektrikli araç şarj ağı ve şarj istasyonu hizmeti veren mükelleflerin e-Fatura’ya geçişleri zorunlu tutulmuştur.
07.10.2023 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan tebliğde, e-Fatura’ya geçiş zorunluluğu olan mükellefler şu şekilde belirtilmiştir;

“Şarj Hizmeti Yönetmeliği kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan şarj ağı işletmeci lisansı alan mükellefler ile bu mükellefler tarafından sertifika verilen şarj istasyonu işletmecileri”

Şarj Hizmet Sağlayıcıları e-Fatura’ya Ne Zaman Geçmeli?

07.10.2023 tarihi öncesinde faaliyete geçen işletmelerin 02.01.2024 tarihine kadar e-Fatura’ya geçmeleri zorunlu tutulmuştur. 07.10.2023 sonrasında faaliyete geçecek işletmelerin ise faaliyete başladıkları tarih itibariyle başvurularını yaparak e-Fatura’ya geçmeleri gerekmektedir.

e-Fatura veya e-Arşiv Fatura Düzenlemek İçin Tutar Sınırı Var mı?

Yayımlanan tebliğe göre mali belgelerin tutarına bakılmaksızın e-Fatura veya e-Arşiv Fatura olarak düzenlenmesi zorunlu tutuluyor. Yani herhangi bir fatura düzenleme alt/üst sınırı bulunmuyor.

İlgili tebliğde Başkanlık tarafından şu açıklamalara yer verilmiştir:

  • 02.04.2022 tarihli ve 31797 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Şarj Hizmeti Yönetmeliği kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan şarj ağı işletmeci lisansı alan mükellefler ile bu mükellefler tarafından sertifika verilen şarj istasyonu işletmecilerine e-Fatura kullanma zorunluluğu getirilmesi,
  • Şarj ağı işletmeci lisansı alan mükellefler ile bu mükellefler tarafından sertifika verilen şarj istasyonu
    işletmecilerinin söz konusu yönetmelik kapsamında gerçekleştirdikleri mal teslimi ve hizmet ifalarına
    istinaden 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince bu mükelleflere düzenleme zorunluluğu getirilen mali belgeleri, mezkûr Kanunun 232 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen, işlemin gerçekleştiği yıla ait, fatura düzenleme zorunluluğuna ilişkin tutara bağlı olmaksızın, elektronik belge (e-Fatura, e-Arşiv Fatura) olarak düzenlemeleri ve bunları elektronik ortamda iletmeleri,
  • e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına kayıtlı bulunan ve 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel
    Tebliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları sağlayarak ÖKC kullanımından muafiyeti bulunan mükellefler ile 507 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sisteminden yararlanan mükelleflerce, 213 sayılı Kanunun 232 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen, işlemin gerçekleştiği yıla ait, fatura düzenleme zorunluluğuna ilişkin tutara kadar olan perakende mal ve hizmet satışlarında e-Arşiv Faturanın “müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası” bilgileri yerine, müşterinin adı bölümünde “Nihai Tüketici” açıklamasına yer verilerek düzenlenebilmesine imkan verebilmesi, hususlarına yönelik düzenlemeler yapılmaktadır.

Başkanlık tarafından yayımlanan “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 550) Resmi Gazete’de Yayımlandı” başlığıyla yapılan açıklamaya ve yayımlanan tebliğine ulaşmak için tıklayınız.

Cevabını alamadığınız bir sorunuz varsa size ulaşmamız için ekrandaki formu doldurabilirsiniz.
Ya da sabit hattımızı arayarak bize ulaşabilirsiniz. 0 216 688 51 00