Page Header Bg

GİB e-Belge Uygulamaları Bakım Çalışması (07.11.2023)

GİB e-Belge Uygulamaları Bakım Çalışması (07.11.2023)

GİB e-Belge Uygulamaları Bakım Çalışması (07.11.2023)

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) e-Belge uygulamalarını kapsayan bir bakım çalışması sürecinde olduğunu duyurdu.
Bu süre boyunca e-Fatura ve e-İrsaliye mükellefleri; düzenlenmesi gereken belgeleri matbu evrak olarak düzenleyebilecekler.

GİB tarafından yapılan duyuru detayları aşağıdaki gibidir;

ELEKTRONİK BELGE SİSTEMLERİNDE YAPILACAK BAKIM ÇALIŞMASI HAKKINDA DUYURU

Başkanlığımız e-Belge uygulamalarında meydana gelen teknik bir soruna bağlı olarak bakım çalışması yapılmaktadır.
Bu kapsamda, e-Fatura ve e-İrsaliye uygulamaları ile e-Fatura ve e-İrsaliye portalları ve e-Belge
sorgulama servisleri çalışma tamamlanana kadar hizmet veremeyecektir.
Bu nedenle, e-Fatura ve e-İrsaliye portallarını kullanan mükelleflerimiz ile e-Fatura ve eİrsaliye uygulamalarına kayıtlı mükelleflerimizin, düzenlemeleri gereken belgeleri matbu
(kağıt ya da e-arşiv fatura) belge olarak düzenlemeleri mümkün bulunmaktadır.
Söz konusu çalışmanın tamamlanması durumunda Başkanlığımızca ayrıca bilgilendirme
yapılacaktır.
Duyurulur.

Duyurunun aslına ulaşmak için linki ziyaret edebilirsiniz.
e-Belgeler hakkında diğer tüm sorularınız için bize ulaşabilirsiniz.

Bakım Çalışması Tamamlandı (09.11.2023)

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) e-Belge uygulamalarını kapsayan bakım çalışmasının tamamlandığını duyurdu.

GİB tarafından yapılan duyuru detayları aşağıdaki gibidir;

ELEKTRONİK BELGE SİSTEMLERİNDE YAPILAN BAKIM ÇALIŞMASININ TAMAMLANMASI HAKKINDA DUYURU

7/11/2023 tarihli duyuruda, Başkanlığımız e-Belge uygulamalarında yapılmakta olan bakım
çalışmasının tamamlanması durumunda Başkanlığımızca ayrıca duyuru yapılacağı bildirilmişti.
Söz konusu çalışma tamamlanmış olup;
e-Fatura ve e-İrsaliye Portalları,
e-Fatura ve e-İrsaliye Uygulamaları,
e-Belge Sorgulama Servisleri
8/11/2023 Çarşamba günü saat 18:15 itibarıyla kullanıma açılmıştır.
Söz konusu uygulamalar kapsamında düzenlenmesi gereken elektronik belgeler, bahse konu
saat itibarıyla düzenlenebilir durumdadır.
Duyurulur.

Duyurunun aslına ulaşmak için linki ziyaret edebilirsiniz.