Page Header Bg

Geçmiş Tarihli e-Fatura Düzenlemek(16.11.2023)

Geçmiş Tarihli e-Fatura Düzenlemek(16.11.2023)

Geçmiş Tarihli e-Fatura Düzenlemek(16.11.2023)

Geçmiş tarihli e-Fatura düzenleyebilirmiyim? Geriye dönük e-Fatura keserken nelere dikkat etmeliyim? Yasal bir kayba uğramamak için dikkat etmem gereken konular neler?

Vergi Usul Kanunu mal ve verilen hizmet tesliminin hemen ardından kesilememiş faturalar için bir esneklik tanımaktadır. Gelin geçmiş tarih için fatura keserken dikkat etmemiz gereken konulara birlikte bakalım.

Geriye Dönük e-Fatura Düzenlemenin İlk Koşulu

Geçmiş tarihli e-Fatura düzenleyeceğiniz zaman Kanun sizden bu faturayı en fazla 7 gün içerisinde düzenlemenizi bekler.

Vergi Usul Kanunu Madde 231/5‘de şu şekilde bilgi verilir;

Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. (..) Bu süreler içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.

Peki Eski Tarihli e-Fatura Düzenlemek İçin Yedi Günlük Süre Nasıl Hesaplanır?

Bu süre mal ve hizmet tesliminin ardından gelen yedi günü kapsar. Yedinci günün tatil saatinde biter. Dolayısıyla 01 Ocak tarihli ürün tesliminin faturasını 08 Ocak tarihine kadar kesmeniz beklenmektedir.
Ayrıca dikkat edilmesi gereken diğer konu; yedi günlük sürenin diğer aya sarkmamasıdır. Fatura mutlaka mal ve hizmet teslimin yapıldığı aynı ay için düzenlenmelidir.

Geçmiş Tarihli e-Fatura Düzenlemek

Geçmiş tarihe yönelik e-Fatura düzenlemek, standart e-Fatura düzenlemekle aynıdır. Tarih konusunda dikkat etmeniz gerekenler dışında farklı herhangi bir işlem yapmanız söz konusu değildir.

Bu konuda desteğe ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız
bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İleri Tarihli e-Fatura Düzenleyebilirmiyim?

İleri tarihli bir e-Fatura düzenlenmesi mümkün değildir.
Düzenlediğimiz e-Faturalar Gelir İdaresi Başkanlığı’na gönderildiği an itibariyle tarih kontrolü yapılır. Gönderim tarihinden sonrası için düzenlenen faturanın kabulü mümkün değildir.

Geriye Dönük e-Fatura Kesmenin Cezası Var Mıdır?

Beklenildiği gibi yedi gün olacak şekilde fatura kesilirse herhangi bir ceza veya yasal yaptırım yoktur. Ancak yedi günü aşan geriye dönük faturalarda ceza uygulamasına gidilebilir. Böyle bir ihtiyacınız olması durumunda mutlaka muhasebeciniz ile iletişime geçiniz.

Geçmiş Tarihli Fatura Düzenlemenin Cezası Nedir?

Yedi günlük yasal süreyi aşmanız halinde para cezası uygulanabileceğine değinmiştik.
Her yıl güncellenen bu tutar 2023 yılı için fatura başına minimum 2200 TL veya meblağ farkının %10’u olarak belirlenmiştir.

Vergi Usul Kanunu Madde 353/1‘de şu şekilde bilgi verilir;

Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere, verilmesi ve alınması icap eden fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması, düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken Maliye Bakanlığınca belirlenen zorunlu haller hariç olmak üzere kâğıt olarak düzenlenmesi ya da bu Kanunun 227, 231 ve 234 üncü maddelerine göre hiç düzenlenmemiş sayılması halinde; bu belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanların her birine, her bir belge için 240 (2.200) Türk lirasından aşağı olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının %10’u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir.

İlgili Vergi Usul Kanunu’nun aslına ulaşmak için linki tıklayınız.