Page Header Bg

e-İrsaliye Başvuru Kılavuzu(22.01.2024)

e-İrsaliye Başvuru Kılavuzu(22.01.2024)

e-İrsaliye Başvuru Kılavuzu(22.01.2024)

Mal hareketlerinin düzenli bir şekilde izlenebilmesi ve vergi mevzuatına uygun olarak yönetilebilmesi için elektronik belge düzenleme uygulamaları önem kazanmaktadır. Bu bağlamda, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 230. maddesine göre düzenlenen e-İrsaliye uygulaması, kağıt ortamdaki sevk irsaliyelerini elektronik belge olarak düzenleme, iletim ve muhafaza etme imkanı sunmaktadır. e-İrsaliye başvuru kılavuzu aşağıdaki gibidir.

e-İrsaliye’ye Geçiş Yapmak

GİB tarafından e-İrsaliye Başvuru Rehberi ve Kılavuzu yayımlanmıştır.

e-İrsaliye uygulamasından yararlanmak isteyen mükelleflerin öncelikle e-Fatura kullanıcısı olmaları gerekmektedir. Mükellefler, e-İrsaliye uygulamasını, e-Fatura uygulamasında kullandıkları aynı yöntem ile kullanmak zorundadır.

1.Portal Yöntemi Başvurusu

Halihazırda Başkanlığın https://portal.efatura.gov.tr/efatura/egiris.jsp internet adresinde sunduğu web uygulamasını(GİB-Portal) kullanan mükelleflerin portala girdikten sonra “araçlar” menüsünden “kullanıcı bilgileri” alanına giriş yapmaları gerekmektedir. Kullanıcı bilgileri alanında “e-irsaliye kullanmak istiyorum” butonuna tıklamak suretiyle e-irsaliye uygulamasını kullanmaya başlayabilirler. Portal kullanıcıları bu işlemi yaparak uygulamaya dahil olduktan sonra Başkanlığımıza başvuruya ilişkin herhangi bir bildirimde bulunmalarına gerek bulunmamaktadır. e-İrsaliye uygulamasına bu şekilde kayıt olan mükelleflerin sistem üzerinden ayrılmaları ancak Başkanlığımıza dilekçe ile başvurmaları durumunda mümkün olacaktır.

2.Entegrasyon Yöntemi Başvurusu

e-Fatura uygulamasını halihazırda entegrasyon yöntemi ile kullanan mükelleflerin e-irsaliye uygulamasına dahil olmak için Başkanlığımıza hitaben bir dilekçe ve ekinde yer alan test tanım formu ile başvurmaları gerekmektedir. İlgili belgeler kağıt ortamında Başkanlığımıza ulaştıktan sonra www.efatura.gov.tr internet adresinde yer alan test planına uygun olarak e-irsaliye testlerini başarıyla tamamlayanlara e-irsaliye kullanma izni verilecektir. Test tanım formunda yer alan IP numaraları ile canlı ortamda kullanılan IP numaralarının farklı olması gerekmektedir.

3.Özel Entegrasyon Yöntemi Elektronik Başvurusu

e-Fatura uygulamasını halihazırda özel entegrasyon yöntemi ile kullanmakta olan mükelleflerden, e-irsaliye uygulamasına dahil olmak isteyen mükellefler, Başkanlığımızdan eirsaliye özel entegratörlük izni alan özel entegratörlerden biri ile anlaşmak suretiyle uygulamaya katılabilirler. Bu durumda mükelleflerin Başkanlığımıza herhangi bir bildirimde bulunmasına gerek bulunmamaktadır. Kullanıcıların hesapları özel entegratörler tarafından elektronik ortamda tanımlanacaktır. Başkanlıktan e-irsaliye özel entegrasyon izni alan kurumlar www.efatura.gov.tr internet adresinde yayınlanmaktadır.

e-İrsaliye hakkında daha detaylı bilgi edinmek için sayfamızı ziyaret ediniz.