Page Header Bg

E Belgelerde Karekod Kullanım Zorunluluğu(17.08.2023)

E Belgelerde Karekod Kullanım Zorunluluğu(17.08.2023)

E Belgelerde Karekod Kullanım Zorunluluğu(17.08.2023)

Gelir İdaresi Başkanlığı 17 Şubat 2023 tarihinde yayınladığı kılavuzda; 1 Eylül 2023 itibari ile E Belgelerde karekod kullanım zorunluluğunun başlayacağını bildirmişti.
Peki bu zorunluluğun detayları neler? Kullanıcıların nelere dikkat etmesi gerekiyor? Gelin yazımızda birlikte inceleyelim.

E Belgelerde Karekod Kullanım Zorunluluğu

Elektronik Belgeler, iş yerlerinde maliyetleri düşürmesi ve hayatımıza kattığı kolaylıklar sayesinde olmazsa olmazımız haline geldi. Dolayısıyla E Belgelerin kullanıcı sayısı ve kullanım alanı her geçen gün artıyor. Talep yoğunluğu kullanıcı deneyiminin önemini de üst düzeylere taşıyor. Bu sebepten sıklıkla kullanıcı deneyimini arttıracak yenilikler üzerinde çalışılıyor ve güncellemeler getiriliyor. E Belgelere karekod zorunluluğunun getirilmesi de bu yeniliklerden biri.

E Belgelerin başkanlık sistemleri tarafından kolayca görüntülenebilmesi, sorgulanabilmesi ve doğrulanabilmesi amacıyla, belgeler üzerinde belirli bilgilerin bulunacağı karekod uygulaması 1 Eylül 2023 tarihi itibariyle zorunlu hale geliyor.

Hangi E Belgelerde Karekod Kullanmak Zorunludur?

GİB’in belirlediği şartlara göre E Fatura, E Arşiv Fatura, E İrsaliye, E Serbest Meslek Makbuzu.
E Müstahsil Makbuzu, E Sigorta Komisyon Gider Belgesi. E Döviz ve Kıymetli Maden Alım Satım Belgesi ve E Adisyon belgelerinde karekod kullanmak zorunlu hale gelmiştir.

Başkanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmiştir:

‘e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu, e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi, e-Döviz ve Kıymetli Maden Alım Satım Belgesi ve e-Adisyon uygulamalarında düzenlenen belgelerde “Karekod” bulunmasına ilişkin açıklamaları içeren Karekod Standardı Kılavuzu yayınlanmıştır.
Bu kapsamda, bahse konu Kılavuzda esasları belirlenen “Karekod”un 1/9/2023 tarihinden itibaren düzenlenecek elektronik belgelerde zorunlu olarak bulunması uygun görülmüştür.’
Kimler Karekod Kullanmak Zorunda Değil?

Gelir İdaresi Başkanlığı 20 Eylül 2023 tarihinde yaptığı duyuruda, zorunlu karekod kullanımı kapsamı dışında kalan kişileri açıkladı. Peki karekod kullanım zorululuğu dışında kalan kişiler kimler? Hangi durumlarda karekod bulundurmak zorunda değiliz?

Başkanlık tarafından yayınlanan duyuruda şu ifadelere yer verilmiştir:

‘509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğin “V.5.2. e-Arşiv Faturanın Düzenlenmesi ve
İletilmesi” başlıklı bölümünde yer alan açıklamalara göre EPDK’dan alınan dağıtım veya tedarik
lisansları ile doğal gaz ve elektrik dağıtım ve satış faaliyetinde bulunanlar ile 8/1/2018 tarih ve
30295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği uyarınca M1, M2 yetki
belgesi alan kargo ve lojistik işletmeleri ile Başkanlıktan yazılı izin alan mükelleflere kullanma
izni verilen el terminalleri aracılığıyla e-arşiv fatura düzenlemesi durumunda düzenlenen earşiv faturaların kağıt çıktılarında karekod bilgisinin yer alması zorunluluğu bulunmamaktadır.
Ancak söz konusu faturaların elektronik ortamda saklanan dosyalarının karekod içerecek
şekilde görüntülenmesi gerekmektedir’
Karekodlarda Yer Alması Gereken Bilgiler

GİB’in belirlediği E Belgelerde bulunduracağımız karekodların belirli bilgiler içermesi beklenmektedir.
Bu bilgiler her E Belge için farklılık göstermektedir.
Karekod ve Barkod Standartları tablolarının yalınlaşmış halini aşağıda inceleyebilirsiniz.
Aynı zamanda listenin aslına ulaşmak için GİB tarafından hazırlanmış kılavuzu ziyaret edebilirsiniz.

E Fatura Karekodunda Bulundurulması Gereken Bilgiler
 • Gönderen Vergi Kimlik Numarası
 • Gönderen T.C. Kimlik Numarası
 • Alıcı Vergi Kimlik Numarası
 • Alıcı T.C.Kimlik Numarası
 • Senaryo
 • Fatura Tipi
 • Fatura Tarihi
 • Fatura No
 • Evrensel Tekil Tanımlama Numarası (ETTN)
 • Belge Para Birimi
 • Mal Hizmet Tutarı
 • Mal Hizmet KDV Matrahı
 • Hesaplanan KDV Tutarı
 • Vergi Dahil Toplam Tutar
 • Ödenecek Tutar
E Arşiv Fatura Karekodunda Yeralması Gereken Bilgiler
 • Gönderen Vergi Kimlik Numarası
 • Gönderen T.C. Kimlik Numarası
 • Alıcı Vergi Kimlik Numarası
 • Alıcı T.C.Kimlik Numarası
 • Senaryo
 • Fatura Tipi
 • Fatura Tarihi
 • Fatura No
 • Evrensel Tekil Tanımlama Numarası (ETTN)
 • Belge Para Birimi
 • Mal Hizmet Tutarı
 • Mal Hizmet KDV Matrahı
 • Hesaplanan KDV Tutarı
 • Vergi Dahil Toplam Tutar
 • Ödenecek Tutar
E İrsaliye Karekodunda Bulundurulması Gereken Bilgiler
 • Gönderen Vergi ve T.C. Kimlik Numarası
 • Alıcı Vergi Kimlik Numarası
 • Alıcı T.C. Kimlik Numarası
 • Senaryo
 • İrsaliye Tipi
 • Belge Tarihi
 • Belge No
 • Evrensel Tekil Tanımlama Numarası (ETTN)
 • Fiili Sevk Tarihi
 • Fiili Sevk Zamanı
 • Taşıyıcı Bilgileri VKN
 • Taşıyıcı Plaka Bilgisi
E Serbest Meslek Makbuzu Karekodunda Bulundurulması Gereken Bilgiler
 • Gönderen Vergi Kimlik Numarası
 • Gönderen T.C. Kimlik Numarası
 • Alıcı Vergi Kimlik Numarası
 • Alıcı T.C.Kimlik Numarası
 • Belge Tarihi
 • Belge No
 • Evrensel Tekil Tanımlama Numarası (ETTN)
 • Belge Para Birimi
 • Brüt Ücret Tutarı
 • Tahsil KDV Tutarı
 • KDV Tevkifat Tutarı
 • GV Stopaj Tutarı
 • KDV Tutarı
 • Net Ücret Tutarı
 • Tahsilat (Net Tahsilat)
E Müstahsil Makbuzu Karekodunda Bulunması Gereken Bilgiler
 • Gönderen Vergi ve T.C. Kimlik Numarası
 • Alıcı Vergi Kimlik Numarası
 • Alıcı T.C.Kimlik Numarası
 • Senaryo
 • Tipi
 • Belge Tarihi
 • Belge No
 • Evrensel Tekil Tanımlama Numarası (ETTN)
 • Belge Para Birimi
 • Mal Hizmet Toplam
  Tutarı
 • GV Stopaj Tutarı
 • Mera Fonu Ücreti
 • Borsa Tescil Ücreti
 • Hesaplanan SGK Prim
  Kesintisi
 • Ödenecek Tutar
E Sigorta Komisyon Gider Belgesinde Bulunması Gereken Karekod Bilgileri
 • Gönderen Vergi Kimlik Numarası
 • Gönderen Unvan
 • Alıcı Vergi Kimlik Numarası
 • Senaryo
 • Tipi
 • Belge Tarihi
 • Belge No
 • Evrensel Tekil Tanımlama Numarası (ETTN)
 • Belge Para Birimi
 • İhtihsal Komisyon Toplam Tutarı
 • İptal Komisyonu Toplam Tutarı
 • Toplam Komisyon Tutarı
E Döviz ve Kıymetli Maden Alım Satım Belgesinde Bulunması Gereken Bilgiler
 • Gönderen Vergi ve T.C. Kimlik Numarası
 • Alıcı Vergi ve T.C. Kimlik Numarası
 • Senaryo
 • Tipi
 • Belge Tarihi
 • Belge No
 • Evrensel Tekil Tanımlama Numarası (ETTN)
 • Döviz/Kıymetli Maden Miktarı
 • Uygulanan Kur/Birim Fiyat
 • Döviz Karşılığı
 • TL Karşılığı
 • Toplam Tutar
E Adisyon Belgesinde Bulundurulması Gereken Karekod Bilgileri
 • Gönderen Vergi ve T.C. Kimlik Numarası
 • Alıcı Vergi Kimlik Numarası
 • Alıcı T.C. Kimlik Numarası
 • Senaryo
 • Tipi
 • Belge Tarihi
 • Belge No
 • Evrensel Tekil Tanımlama Numarası (ETTN)
 • Ödenecek Tutar

Siz de yasal yaptırıma uğramamak için karekodlarınızı E Belgelerinizin sağ üst konumuna sabitlemeyi unutmayın.

Aklınıza takılan her türlü soru için bizlere ulaşabilirsiniz.

E Belge Sürecinde NES Uzmanlığı

NES, tecrübesi ve çözümleri ile şirketlerin E Fatura’ya uyumunu en hızlı şekilde sağlıyor.
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın belirlediği tüm kriterleri teknik ve mevzuat açısından denetliyor. Bu sayede kullanıcılara en ileri teknolojiyi sunarken en güvenilir çözüm ortağı oluyor.

NES v.2.0 portalı, kullanıcı dostu ara yüzüyle tüm ERP ve muhasebe sistemleriyle entegre edilebiliyor.
Daha detaylı bilgi için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.