Page Header Bg

e-Bordro Nedir ve e-Bordro İle Neler Yapabilirsiniz? (25.04.2024)

e-Bordro Nedir ve e-Bordro İle Neler Yapabilirsiniz? (25.04.2024)

e-Bordro Nedir ve e-Bordro İle Neler Yapabilirsiniz? (25.04.2024)

İnsan Kaynakları birimlerinin hızla dijitalleştiğini artık hepimiz biliyoruz.
Sektör veya personel sayısı fark etmeksizin şirketlerin olmazsa olmaz birimi İnsan Kaynakları.
İşleyişte bolca haberleşme, bordro süreçleri, evrak, zaman, onay ve ıslak imzaya ihtiyaç duyuluyor. Öyle bir birim ki personel mutluluğu da buradan geçiyor, yasal bilgi, belgeler de.

Personele ait tüm yasal bilgi ve belge süreçlerinin artık dijital ortamda yürütülebileceğini söylesek ne düşünürdünüz?

e-Bordro, firmaların mevzuat gereği insan kaynakları süreçleri içerisinde düzenlemesi ve bulundurulması gereken tüm belgelerin;

  • tamamen dijital ortamda oluşturulmasını,
  • personele gönderilmesini,
  • teslim edildiğinin teyitleşmesini,
  • onay veya reddedilmesini,
  • yasal ve geçerli olarak saklanabilmesini,
  • firma ve personel tarafından erişilebilmesini yani ;

gerekli tüm dokümanların uçtan uca yönetilmesini sağlayan, yasal ve geçerli bir çözümdür.

Doğru partner ile çalıştığınızda operasyonel verimliliğinizi yükseltirken; personelinize olan şeffaflığınız ve sağladığınız haklar ile kurum içi güvenilirliğinizi ve saygınlığınızı arttırmış olursunuz.

NES e-Bordro ile Neler Yapabilirsiniz ?

e-Bordro süreçlerini yönetirsiniz.

İş görüşmeleri> teklif> iş sözleşmesi> özlük dosyaları ve KVKK belgeleri aşamalarını yürütürsünüz.

Mesai ücreti, prim, avans, masraf, izin, zimmet, ihbar, ihtar ve savunma dilekçelerini onay için personelinize sunar ve arşivlemiş olursunuz.

Performans değerlendirmeleri, eğitimler, İSG dokümanları, atama ve görevlendirme yazılarını personelinize sunar ve arşivlemiş olursunuz.

Banka kredileri için maaş yazısı veya bordroları işlemlerini anlık yaparsınız.

Tüm süreçleriniz için yasal ve geçerli dijital arşiviniz olur.

Karekod / QR kodlar ile dokümanlara erişim özelliği sayesinde raporlarınız anlık olarak personellerinize gönderilir, teslim alınır, görüntülenir. Bu dokümanlar personeller tarafından imzalanabilir veya reddedilebiler. Bu kayıtlar her zaman ulaşabileceğiniz şekilde bulut hafızada saklanır.

Üstelik her personeliniz için tek tek KEP kaydı açmazsınız, oluşturduğunuz excel dosyasını sisteme yüklemeniz yeterlidir.

NES e-Bordro ile ilgili daha fazla bilgi almak için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.