Page Header Bg

2023 Yılı E Defter Berat Yükleme Süreleri(04.04.2023)

2023 Yılı E Defter Berat Yükleme Süreleri(04.04.2023)

2023 Yılı E Defter Berat Yükleme Süreleri(04.04.2023)

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, E Defter berat yükleme süreleri her yıl için revize edilir. Dolayısıyla bu yıl için de revize edilen tarihler bildirilmiştir. Tüzel Kişiler(Kurumlar Vergisi Mükellefleri) E Defter’lerini ve bu defterlerin beratlarını aşağıda belirtilen takvime göre oluşturmalıdır. Bu defterlerin beratlarını da belirtilen sürelerde GİB’e iletmelidir.

Belirtilen tablo; E Defter’lerin oluşturulma ve imzalanma süresine aittir. Aynı zamanda Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemi’ne yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresini göstermektedir.
Bu liste Kurumlar Vergisi Mükellefi olan tüzel kişileri kapsamaktadır.

Güncel Hali İle 2023 Yılı E Defter Berat Yükleme Takvimi

E Defter DönemiBerat Yükleme Son Günü
(Aylık Yükleme Tercihi)
Berat Yükleme Son Günü
(Geçici Vergi Dönemleri
3’er Aylık Yükleme Tercihi)
2023 Ocak Ayı08.05.2023 Pazartesi Günü05.06.2023 Pazartesi Günü
2023 Şubat Ayı05.06.2023 Pazartesi Günü05.06.2023 Pazartesi Günü
2023 Mart Ayı03.07.2023 Pazartesi Günü05.06.2023 Pazartesi Günü
2023 Nisan Ayı04.08.2023 Cuma Günü31.08.2023 Perşembe Günü
2023 Mayıs Ayı31.08.2023 Perşembe Günü31.08.2023 Perşembe Günü
2023 Haziran Ayı02.10.2023 Pazartesi Günü31.08.2023 Perşembe Günü
2023 Temmuz Ayı31.10.2023 Salı Günü05.12.2023 Salı Günü
2023 Ağustos Ayı05.12.2023 Salı Günü05.12.2023 Salı Günü
2023 Eylül Ayı05.01.2024 Cuma Günü05.12.2023 Salı Günü
2023 Ekim Ayı31.01.2024 Çarşamba Günü30.04.2024 Salı Günü
2023 Kasım Ayı29.02.2024 Perşembe Günü30.04.2024 Salı Günü
2023 Aralık Ayı30.04.2024 Salı Günü30.04.2024 Salı Günü


Ayrıca 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 18. Maddesinde; “…Resmi tatil günleri süreye dahildir. Şu kadar ki, sürenin son günü resmi tatile rastlarsa tatili takip eden ilk iş gününün tatil saatinde biter…..” hükmü yer almaktadır.